Nowo¶ci
Ważny element instalacji silosowej stanowi innowacyjny przesiewacz AMRA TECHNOLOGY. Przesiewacz wyposażony jest w sito o ¶rednicy 200 mm. Specjalne ukształtowanie sita przesiewacza oraz silnik elektryczny wprowadzaj± przesiewany surowiec w ruch obrotowy. Proces ten zapewnia doskonałe napowietrzenie transportowanego produktu oraz dodatkowo wychwytuje nawet najdrobniejsze odpadki, czy gródki m±ki. Konstrukcja przesiewacza umożliwia szybkie oczyszczanie sita. Każdy przesiewacz w standardzie wyposażony jest w wył±cznik awaryjny uniemożliwiaj±cy uruchomienie urz±dzenia podczas procesu oczyszczania.

Przesiewacz1

Przesiewacz2

Przesiewacz3